Tłumaczenia pisemne

Wszystkie nasze tłumaczenia, chyba że uzgodniono inaczej, są wykonywane przez native speakers. To gwarantuje, najwyższą jakość tekstu docelowego, w przeciwieństwie do tłumaczeń wykonywanych przez osoby, których językiem ojczystym nie jest język, na który tłumaczony jest dany tekst. W celu zapewnienia spójności w przyszłych projektach, staramy się korzystać z tego samego zespołu tłumaczy i zasobu słownictwa. Wszelkie niezbędne badania są wliczone w cenę tłumaczenia. Profesjonalne narzędzie tłumaczeniowe CAT tak jak Trados w razie potrzeby może byź zastosowane.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje pisemnego tłumaczenia.

Standardowe tłumaczenie liczone jest na podstawie standardowej strony składające się z 1800 znaków (ze spacjami) na stronie w dokumencie źródłowym.

Poświadczone (przysięgłe) tłumaczenie jest tłumaczeniem, które wymaga poświadczenia przez biegłego (przysięgłego) tłumacza i zazwyczaj wymagane jest przez sądy i inne organy administracyjne. W celu otrzymania poświadczonego tłumaczenia, musimy mieć fizycznie do dyspozycji oryginał dokumentu. Cena liczona jest na podstawie standardowej strony składające się z 1125 znaków (ze spacjami) na stronie.

Poniżej wymienione są niektóre z dziedzin, w których mamy doświadczenie w tłumaczeniu.

Sprawy urzędowe (np. akty urodzenia, świadectwa ślubu, akty notarialne, korespondencja urzędowa, licencje, certyfikaty, dyplomy, orzeczenia sądowe i umowy prawne, itp.),
Biznes (np. umowy, reklama i marketing, korespondencja handlowa, broszury, raporty finansowe, rejestracje działalności gospodarczej, przepisy, wysyłki, reklamacje, podatki),
Prawne (np. dyrektywy, przepisy prawne, przemowy),
Techniczne (np. prezentacje, raporty, dokumentacje maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi, katalogi),
Publikacje (np. książki, artykuły z gazet i czasopism, przewodniki turystyczne)
Strony internetowe (biznesowe i osobiste),
Osobiste (np. korespondencja, e-maile i inne).

CZAS WYKONANIA ZLECENIA

W zależności od potrzeb, można wybierać spośród standardowego czasu realizacji lub ekspresowego.

Standardowy czas do 5 stron dziennie. Do czasu nie wlicza się dnia złożenia zamówienia i daty dostarczenia tłumaczenia. Liczone są tylko dni robocze.
Express dotyczy tłumaczenia wymagającego więcej niż 5 stron dziennie lub usługi, która ma być wykonana w dniu, w którym złożono zamówienie.

   
 
  Copyright 2010 © Logoscom *Biuro Tłumaczeń*