Tłumaczenia ustne

Dostępne są u nas następujące formy:

Tłumaczenie symultaniczne polega na tym, że tłumacz będący w kabinie lub w innym miejscu słyszy mówcę i jednocześnie tłumaczy go na dany język. Słuchacze słyszą tłumaczenie przez słuchawki. Ta forma jest zwykle stosowana podczas międzynarodowych konferencji, spotkań, na których słuchacz może wybrać jeden spośród kilku języków tłumaczenia. Tłumaczenie symultaniczne wymaga użycia urządzeń technicznych i w większości wypadków tłumacze symultaniczni pracują w parach, zmieniając się co pół godziny.

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie, w którym tłumacz słucha krótkiego przemówienia, a następnie tłumaczy go na dany język. Ta forma jest zwykle stosowana podczas spotkań biznesowych, negocjacji, konferencji prasowych, szkoleń, itp. Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń technicznych.

Szeptane jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego tłumacza, gdzie siedzi obok słuchacza i szepcze mu tłumaczenie. Ta forma jest odpowiednia dla 1-3 osób.

Nasze usługi są świadczone zarówno na szczeblu lokalnym, ale w razie potrzeby istnieje możliwość podróży w inne miejsce do klienta lub wraz z klientem.

   
 
  Copyright 2010 © Logoscom *Biuro Tłumaczeń*